promoteam banner
Platforma ITfocus:

Trade Marketing:

Promo Team jest firmą posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i realizowania działań związanych z optymalizacją aktywności w obszarze promocji sprzedaży.

Nasze działania obejmują wszelkie aspekty organizacyjne, formalne i kosztowe proponowanych rozwiązań.

Co możemy zrobić? czytaj więcej

O nas:

Promo Team Sp. z o.o.

Adres rejestrowy:
Promo Team Sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 51
04-026 Warszawa

NIP 113-250-77-59
REGON 015810026
Nr KRS: 0000216446; Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 80.000,- pln

czytaj więcej

oferta | o nas | inne usługi | kontakt

All Rights Reserved © by Promo Team Sp. z o.o. (2008) powered by Graymonk Design